Dhammapada.

^  <  >

 

17. Gniew.

KN, Kodha Vagga, Dhp. 221 - 234.

 

Wyrzeknij się gniewu, porzuć dumę.

Zerwij wszystkie kajdany.[1]

który nie przylgnął do mentalności wraz cielesnością,

cierpienie go upuściło bo niczego nie miał.

 

Który powściąga gniew,

niczym woźnica pędzący w powozie,

o nim mówię że faktycznie powozi!

Inni tylko dzierżą lejce.

 

Zwycięż gniew łagodnością;

Zwycięż zło dobrem.

Zwycięż chytrość szczodrością;

Zwycięż kłamstwo prawdomównością.

 

Mów prawdę, nie unoś się gniewem.

Poproszony, podziel się

nawet jeśli sam masz mało.

Przez te trzy, znajdziesz się

wśród bogów.[2]

 

Mądrzy, niepogrążeni w bólu,

panujący nad zachowaniem,

ci dotrą w permanentne miejsce,[3]

w którym nie ma żalu.

 

Tych którzy są uważni,

uczący się dzień i noc,

z intencja na osiągnięciu Wygaśnięcia,

skazy[4] znikną.

 

Atulo! od dawna, nie od wczoraj,

mają za złe siedzącemu w ciszy,

mają za złe mówiącemu zbyt wiele.

Mają również za złe mówiącemu tyle ile należy.

Nie ma takiego któremu by czegoś nie mieli za złe!

 

Nigdy nie było i nigdy nie będzie,

ani nawet nie ma w obecnej chwili,

takiego który byłby tylko ganiony,

albo tylko chwalony.

 

Tego mędrzec chwali,

sprawdziwszy go dokładnie dzień po dniu,

bez zarzutu, inteligentny,

ukoronowany mądrością i cnotami,

Któż może go zganić?

 

Jak pierścień uczyniony z złota,

ma wartość wśród bogów,

i nawet dla samego Bramy.[5]

 

Chroń się przed niewłaściwym zachowaniem,

chroń dobrze swe ciało.

Wyrzekłszy się niewłaściwych czynów cielesnych,

praktykuj właściwe zachowanie dla tego ciała.

 

Chroń się przed niewłaściwą mową,

chroń dobrze to co mówisz.

Wyrzekłszy się niewłaściwych wypowiedzi,

praktykuj właściwą mowę.

 

Chroń się przed niewłaściwymi myślami,

chroń dobrze swój umysł.

Wyrzekłszy się niewłaściwych aktów mentalnych,

praktykuj właściwe myślenie.

 

Mądrzy, którzy mają pieczę

nad akcjami ciała, mowy i umysłu.

W samej istocie i w pełni,

zapanowali nad sobą.

 

1. "Sajyojana": jest dziesięć kajdan: sakkaya-ditthi, vicikiccha, silabbata-paramasa, kama-raga, vyapada oraz rupa-raga, arupa-raga, mano, uddhacca, avijja.

2. "Deva": świetliści bogowie, rodzaj duchowych istot w mitologii regionu.

3. "Accutaj Thanaj": wieczne, nieginące, nieznikające, niezmienne, permanentne miejsce. Przypuszczalnie Nibbana.

4. "Asava": skazy, splamienia w sensie: zanieczyszczania. Wyróżniamy następujące: kama, bhava, ditthi, avijja.

5. "Brahma": Wielki Brama, faktycznie główny choć niepopularny Bóg w mitologii regionu.v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.