Dhammapada.

^  <  >

 

20. Ścieżka.

KN, Magga Vagga, Dhp. 273 - 289.

 

Ośmioaspektowa Ścieżka jest najlepszą

ze ścieżek, a z wszystkich prawd,

Cztery Prawdy są najlepszymi.

Najlepszym stanem umysłu jest nieobecność pasji,

Najlepszymi ludźmi są ci którzy osiągnęli wgląd.[1]

 

Oto ta Ścieżka i nie ma innej

dla oczyszczenia rozumu.[2]

Wędrując nią, znikasz z oczu Mary.

Wszedłszy na nią, podążasz ku końcowi cierpień.

 

Zrozumiałem jak wyrwać strzałę bólu,

i uczę tej samej metody innych.

Ale to ty musisz podjąć wysiłek praktyki,

Ci Którzy Przeszli to nauczyciele.

Ci którzy medytując natknęli się na tą ścieżkę,

będą uwolnieni z więzów Mary.

 

Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:

Ten kto zrozumiał, że wszystko uwarunkowane

jest nietrwałe odwraca się od cierpienia.

 

Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:

Ten kto zrozumiał, że wszystko uwarunkowane

jest stresujące odwraca się od cierpienia.

 

Oto jest Ścieżka Oczyszczenia:

Ten kto zrozumiał, że wszystko jest pozbawione

jaźni odwraca się od cierpienia.

 

Leń który nie podjął wysiłku w czasie zmagania,

młody i silny ale rozmiłowany w nieróbstwie,

bezczynny i pełen smutnych myśli,

taki nie znajdzie drogi do mądrości.

 

Niech kontroluje swą mowę,

niech nadzoruje swój umysł.

Niech unika niewłaściwych czynów ciała,

niech oczyszcza swe postępowanie.

Niech osiągnie Ścieżkę Buddy.

 

Mądrość wypływa z praktyki,[3]

z niepraktykowania wypływa ogłupienie.

Rozumiejąc tą zależność pomiędzy

wiedzą i niewiedzą, ukierunkuj

swą praktykę właściwie.

 

Wykarczujcie las pasji, nie tylko pojedyncze drzewa.

Z tego lasu rodzi się strach.

Wyciąwszy w pień cały las i poszycie leśne,

trwajcie bez chaszczów pasji mnisi.[4]

 

Tak długo jak chaszcze pasji mężczyzny wobec kobiety

bodaj najmniejsze nie są wyrwane z korzeniami,

tak długo jego umysł jest w pętach

jak umysł cielaka ssącego mleko matki.

 

Odetnij to zamiłowanie, wyrwij własnymi rękoma![5]

Praktykuj Ścieżkę Uspokojenia nauczaną przez Buddę.

 

"Tu spędzę porę deszczową, tam zimę i lato"

myśli głupiec nie widząc niebezpieczeństw.

 

Jak wielka powódź porywająca śpiącą wieś,

tak śmierć porywa i zabiera człowieka

z pasją rozmiłowanego w swym dobytku.

 

Nikt nie stanie w jego obronie wobec śmierci,

ani syn ani ojciec ani nikt z rodziny.

To rozumiejąc, niech mądry człowiek

oparty na moralności, szybko oczyści

drogę wiodącą ku Wygaśnięciu.

 

1. cakkhuma: dosłownie "widzą".

2. dassana: dosłownie "wiedzą, znają prawdę".

3. yoga: wysiłek, trening, aplikacja jakiejś akcji zmierzającej ku celowi.

4. Bardzo nośna przenośnia i gra słów: nibbana hotha jest rowniez celem buddyzmu jako czysta polana.

5. W oryginale odniesienie do ogrodnictwa regionu gdzie na jesień wyrywa się dobrze ukorzenione lotosy.v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.