Dhammapada.

^  <  >

 

22. Piekło.

KN, Niraya Vagga, Dhp. 306 - 319.

 

Kłamca idzie do Piekła,[1]

A również ten który coś zrobiwszy,

później twierdzi: nie ja to zrobiłem!

 

W innym świecie, po śmierci

Obaj oni, ludzie niskiego czynu,

będą równi.

 

Masa złych ludzi którzy się nie kontrolują

nosi szafranową szatę.
Wszyscy oni zrodzą się w Piekle[2]

z powodu swych czynów.

 

Było by rozsądniej dla niemoralnego mnicha

który się nie kontroluje gdyby połknął rozgrzane żelazo

niż jadł darowaną przez ludzi żywność.

 

Nieodpowiedzialny łajdak polujący na żony innych,

wejdzie w te cztery stany:

akumulację złych czynów, niewygodne łoże,

zła opinię o sobie jako trzeci, Piekło jako czwarty.

Taki kumuluje zło w sobie oraz wybiera zły kierunek,[3]

 

Przyjemność dwojga przerażonych jest nikła,

a prawo przewiduje ciężkie kary za cudzołóstwo.

Tak więc mężczyzna nie powinien się uganiać,

za żonami innych.

 

Tak jak ostra trzcina źle ujęta kaleczy dłonie,

tak też źle podjęte mnisie życie zawiedzie do Piekła.

Marne postępy, nieczyste intencje,

nędzne mnisie życie, wszystko to

niewiele przynosi pożytku.

 

Jeśli coś ma być zrobione,

niechże będzie zrobione z sensem.

Marne mnisie życie tylko doda zamętu,

do już i tak istniejącego.

 

Lepiej nie robić nic złego,

lepiej nie płonąć w ogniu złych czynów.[4]

Lepiej postępować dobrze,

i nie żałować tego później.

 

Jak graniczne miasto z zewnątrz

i wewnątrz jest bronione,

tak powinieneś siebie nieustannie

bronić przed złymi czynami.

 

Jeden moment nieuwagi

może cię pogrążyć w Piekle.

 

Wstydzący się tego co nie jest bezwstydem,

nie wstydzący się tego co bezwstydem jest.

Wierzący w jakieś nierealne historie,

pogrążają się w świecie bólu.

 

Bojący się niestrasznych rzeczy,

nie bolący się tego co straszne.

Wierzący w jakieś nierealne historie,

pogrążają się w świecie bólu.

 

Widzący swą winę gdzie jej nie ma,

nie widzący jej gdzie przewinili.

Wierzący w jakieś nierealne historie,

pogrążają się w świecie bólu.

 

Rozróżniwszy co jest złem jako zło,

a co nie jest złem jako wolne od zła,

Wierzący w to co realnie ma miejsce,

istoty znajdują rozkosz egzystencji.

 

 

1. niraya: w świecie w którym żyjemy zwanym Kama Loka, na planie Apaya, pierwsza rzeczywistość nazywa sie Niraya i jest zazwyczaj uważana, zupełnie zresztą niesłusznie, za odpowiednik Chrześcijańskiego Piekła.  Ponieżej jej znajdują się: Tiracchanayoni czyli rzeczywistość zwierząt, Pettivisaya czyli rzeczywistość łapczywych demonów i Asurayoni czyli rzeczywistość walczących tytanów. W późniejszej literaturze komentatorzy wydzielili dalsze osiem bodaj "miejsc" w Niraya, zależne od dokonywanych czynów.

2. upapajjare: ( pad - upa - jayati) powstać, stać się, zrodzić się.

3. gati ca papika: złe wyjście, kierunek, przeznaczenie.

4. tappati: dosłownie "być konsumowanym przez ogień" tutaj paccha czyli "po czynie".v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.