Dhammapada.

^  <  >

 

6. Mędrcy.

KN, Paooita Vagga, Dhp. 76-89.

 

Uważaj go za tego,

który jak poszukiwacz skarbów,

wskazuje ci je, a błędy gani.

Przy takim trwaj,

przy nim będzie lepiej, nie gorzej.

 

Pozwól mu doradzać, pouczać,

odwodzić cię od złych dróg.

W stronę dobra cię prowadzi, nie zła.

 

Nie przystawaj ze złymi ludźmi,

nie przystawaj z byle jakimi.

Przystawaj z dobrymi ludźmi,

z najlepszymi.

 

Ten kto chłonie Dhamme,

trwa szczęśliwy, z umysłem ukojonym.

Mędrzec znajduje rozkosz w Dhammie

ukazanej przez Szlachetnych.[1]

 

Melioranci prowadzą wodę,

tokarze toczą strzały,

stolarze kształtują drewno.

a mędrcy kontrolują siebie.

 

Jak skała nie może być poruszona przez wiatr,

tak mędrca nie poruszy pochwała ani nagana.

 

Jak głębokie jezioro może być

czyste i nieporuszone,

tak mędrzec na skutek Dhammy,

staje się czysty i nieporuszony.

 

Dobrzy porzucają wszystko,

dotknięci bólem czy szczęściem.

Doskonali nie szemrzą za pragnieniami,

nie ukazują uniesień ani przygnębienia.

 

Ani dla siebie, ani dla innych

mędrzec nie pragnie synów,

bogactw czy władzy.

Nie szuka sukcesów,

przez niecne zamiary.

 

Oto taki właśnie jest,

naprawdę pełen cnót, mądry i prawy.

 

Niewielu jest miedzy ludźmi

takich którzy przekroczą nurt.

Większość tylko biega,

wzdłuż tego brzegu rzeki.[2]

 

Ale ci którzy postępują właściwie,

zgodnie z Nauczaniem, które

zostało doskonale wyeksponowane,

oni właśnie dosięgną drugiego brzegu

rzeczywistości pełnej namiętności,

i tak trudnej do przekroczenia.

 

Przechodząc z życia domowników, do bezdomności,

mędrzec powinien porzucić ciemność, kultywując jasność.

Powinien poszukiwać rozkoszy w oderwaniu,

tak trudnym do polubienia.

 

Odrzuciwszy zmysłowe przyjemności, bez przeszkód,

mędrzec powinien oczyścić umysł z nieczystości.

 

Których umysły wydoskonalone

w Czynnikach Wygaśnięcia,[3]

którzy wyzbyci pragnień,

znajdują rozkosz w porzuceniu zapału,

ich umysły przejrzyste, wolne od skaz,

osiągnęli Nibbanę w tym świecie.

 

1. Szlachetni (Ariya) to ci  którzy zrealizowali Nibbanę czyli Budda oraz Arachanci.

2. Rzeka to nurt transmigracji (Samsara) uwarunkowany niewłaściwym rozumieniem czyli iluzjami.

3. Czynniki Wygaśnięcia (bodzangha) to: uważność (sati), śledzenie prawdy (Dhammavicaya), wysiłek (virija), radość (pati), skupienie (samadhi), zrównoważenie (upekkha).

 

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.