Dhammapada.

^  <  >

 

8. Tysiące.

KN, Sahassa Vagga, Dhp. 100-115.

 

Lepsze niż tysiąc wypowiedzi,

pełnych bezużytecznch słów,

jest jedno celowe słowo,

przynoszące słuchającemu

ukojenie.

 

Lepsze niż tysiąc zdań,

pełnych bezużytecznch słów,

jest jedno celowe zdanie,

przynoszące słuchającemu

ukojenie.

 

Lepiej niż recytować tysiąc bezużytecznch słów,

jest wypowiedzieć jedno słowo Dhammy,

przynoszące słuchającemu

ukojenie.

 

Są tacy którzy odnoszą zwycięstwa w bitwach,

nad tysiącami tysięcy innych.

Ale szlachetnym zwycięzcą jest ten,

który zwyciężył samego siebie.

 

Lepiej zwyciężyć siebie samego niż innych.

Bogowie, devy, mieszkańcy niebios,

ani nawet Mara wraz z Najwyższymi Bogami,

nie mogą odebrać takiego zwycięstwa,

człowiekowi opanowanemu i powściągliwemu.

 

Składanie tysięcy ofiar przez setki lat,

miesiąc za miesiącem, nie jest lepsze

od jednego momentu, w którym oddano

cześć Prawdziwie Doskonałemu.

 

Gdyby ktoś podtrzymywał ofiarny ogień

płonący przez całe stulecia,

a inny raz tylko oddał cześć Prawdziwie Doskonałemu,

Ta cześć i oddany honor, są więcej warte

niż stulecia ofiarnego ognia.

 

W tym świecie całoroczne dary, posiłki i jałmużnę

człowieka który robi dobre uczynki,

nie są warte nawet ćwierci czci

oddanej Szlachetnemu.[1]

 

Ci którzy maja nawyk oddawania czci starszym,

ci którzy rozwinęli i opanowali umysł,

mogą się spodziewać pomnożenia czterech Błogosławieństw:

długiego życia, urody, komfortu i siły.

 

Można przeżyć sto lat niemoralnie i żywiołowo,

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień przeżyty moralnie i w skupieniu medytacyjnym.[2]

 

Można przeżyć sto lat w głupocie, i z nieopanowanym umysłem,

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień przeżyty w mądrości i w skupieniu medytacyjnym.

 

Można przeżyć sto lat bez inicjatywy i w nieróbstwie,

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień pełen wysiłku.

 

Można przeżyć sto lat bez zrozumienia

jak fenomeny powstają i jak się rozpadają,

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień przeżyty na obserwacji

powstawania i rozpadu.

 

Można przeżyć sto lat bez ujrzenia Bezśmiertelności,[3]

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień przeżyty w doznaniu Bazśmiertelności.

 

Można przeżyć sto lat bez dostrzeżenia najwyższej Dhammy,[4]

ale szlachetniejszy niż całe takie życie,

jest jeden dzień przeżyty na poznaniu najwyższej Dhammy.

 

1. Ujjugatesu to dosłownie: "idący wyprostowany" jest przypuszczalnie synonimem Szlachetnych przynajmniej w stanie Sotopanna.

2. Jhŕyino doslownie znaczy  "praktykując skupienia medytacyjne" tzw. dżany, a nie jak się często tlumaczy "medytując".

3. Amatam padam czyli "bez smiertelność" jest jednym z synonimów Nibbany czyli wygaśnięcia cierpienia.

4. Dhammam uttamam to "najszlachetniejsza Dhamma" ew. "szlachetna doktryna"konkretnie: nauczanie Buddy o cierpieniu i drodze wiodącej do jego wygaśnięcia.v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.