Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta ognia.

Ada-parala Sutta, SN XXXV.28.

 

Oto co usłyszałem:

Kiedy Błogosławiony przebywał w Gaya wraz z tysiącem mnichów, zwrócił się do nich następującymi słowami:
"Mnisi! Oto wszystko płonie otwartym płomieniem. Spytacie co płonie?

 

Oczy płoną, to co widzialne płonie, świadomość tego co widziane płonie, kontakt wzrokowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu wzrokowego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

Uszy płoną, dźwięki płoną, świadomość dźwięków płonie, kontakt słuchowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu słuchowego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

Nos płonie, zapachy płoną, świadomość zapachów płonie, kontakt węchowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu węchowego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

Język płonie, smaki płoną, świadomość smaków płonie, kontakt smakowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu smakowego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

Ciało płonie, dotyk płonie, świadomość tego co dotykalne płonie, kontakt dotykowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu cielesnego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

Umysł płonie, myśli płoną, świadomość intelektualna płonie, kontakt myślowy płonie. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu umysłowego, doświadczane jako przyjemne, przykre czy też ani przyjemne ani przykre - to również płonie. Czym płonie?

Płonie płomieniem pasji, płomieniem awersji, płomieniem ułudy. Mówię wam, płonie otwartym płomieniem zradzania, starzenia się i śmierci. Płonie żalem, cierpieniami i bólem. Strapieniami i rozpaczą.

 

Widzący to, właściwie pouczony uczeń Szlachetnych, stopniowo pozbywa się złudzeń wobec wzroku, pozbywa się złudzeń wobec tego co widzialne, pozbywa się złudzeń wobec świadomości wzrokowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu wzrokowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu wzrokowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.

Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec uszu, pozbywa się złudzeń wobec dźwięków, pozbywa się złudzeń wobec świadomości słuchowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu słuchowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu słuchowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.

Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec nosa, pozbywa się złudzeń wobec zapachów, pozbywa się złudzeń wobec świadomości węchowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu węchowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu węchowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.

Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec języka, pozbywa się złudzeń wobec smaków, pozbywa się złudzeń wobec świadomości smakowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu smakowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu smakowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.

Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec ciała, pozbywa się złudzeń wobec dotyku, pozbywa się złudzeń wobec świadomości dotykowej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu dotykowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu cielesnego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń.

Stopniowo pozbywa się złudzeń wobec umysłu, pozbywa się złudzeń wobec myśli, pozbywa się złudzeń wobec świadomości intelektualnej, pozbywa się złudzeń wobec kontaktu umysłowego. Cokolwiek by nie powstało na bazie kontaktu umysłowego, doświadczane jako przyjemne, nieprzyjemne czy ani przyjemne ani nieprzyjemne, wobec tego również pozbywa się on złudzeń."

 

To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego. Kiedy wyjaśnianie miało miejsce, umysły tysiąca mnichów zostały w pełni uwolnione poprzez brak zapału.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.