Główne Sutty.

^  <  >

 

Sutta o cierpieniu.

Dukkha Sutta, SN XXXVIII.14.

 

Pewnego razu kiedy Czcigodny Sariputta zatrzymał się we wsi Nalaka kraju Magdha,

wędrowiec Jambukhadika przyszedł do Czcigodnego Sariputty i po wymianie przyjacielskich pozdrowień usiadł z boku. Siedząc, zwrócił się do Czcigodnego Sariputty następującymi słowami:

"Cierpienie, mówi się 'cierpienie' przyjacielu Sariputta. Jakiego typu cierpienie?"

 

"Są trzy formy cierpienia przyjacielu: cierpienie wywołane bólem, cierpienie wywołane inicjacjami, cierpienie wywołane zmianą. To są trzy formy cierpienia."

 

"A czy jest droga, praktyka prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia?"

"Tak, jest droga i praktyka prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia."

"Co to za droga, jaka to praktyka prowadzi do pełnego pojęcia tych form cierpienia?"

 

Precyzyjnie, ta Ośmioaspektowa Ścieżka przyjacielu:

właściwe rozumienie, właściwa intencja, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwy wysiłek, właściwa uważność, właściwe skupienie. To właśnie jest praktyka prowadząca do pełnego pojęcia tych form cierpienia.

 

Oto pewna droga przyjacielu, oto właściwa praktyka dla pełnego pojęcia tych form cierpienia.

 

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.