Sutty o Praktyce.

^  <  >

 

Sutta o sześciu.

Adhigama Sutta, AN 6.8.5

 

Z tymi sześcioma mnisi, mnich nie jest w stanie ani osiągnąć nieosiągniętego dobra, ani rozwinąć już osiągniętego. Z którymi sześcioma?

Oto mnisi, mnich nie ma właściwej umiejętności do osiągania, nie ma właściwej umiejętności do wyzbywania się, nie ma właściwej umiejętności w używaniu, nie przedsiębierze zamiaru osiągnięcia tego dobrego które jeszcze nie zostało osiągnięte, nie zabezpiecza dobra, nie czyni wytrwałego wysiłku. Zaiste, z tymi sześcioma, mnich nie jest w stanie ani osiągnąć nieosiągniętego jeszcze dobra, ani rozwijać tego które już osiągnął.

 

Z tymi sześcioma, mnisi, mnich jest w stanie osiągnąć nieosiągnięte jeszcze dobro, bądź rozwinąć już osiągnięte dobro. Z którymi sześcioma?

Oto mnisi, mnich posiada właściwą umiejętność do osiągania, posiada właściwą umiejętność do wyzbywania się, posiada właściwą umiejętność do używania, przedsiębierze zamiar osiągnięcia tego dobrego które jeszcze nie zostało osiągnięte, zabezpiecza dobro, czyni wytrwały wysiłek.

Zaiste, z tymi sześcioma, mnich jest w stanie osiągnąć nieosiągnięte jeszcze dobro i rozwijać to które już osiągnął.

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.