Sutty o Świecie.

^  <  >

 

Sutta o początkowaniu.

Samudaya Sutta, SN V.184.

 

W Savatti Błogosławiony powiedział:

"Będę was uczył mnisi początkowania i zanikania Czterech Odniesień Uważności. Słuchajcie uważnie.

Zatem mnisi, cóż początkuje ciało?

Pożywienie początkuje ciało, a wstrzymanie pożywienia prowadzi do zaniku ciała.

Z powstaniem kontaktu powstają uczucia, a że wstrzymaniem kontaktu uczucia zanikają .

Z powstaniem psychiki i materialności powstaje doznanie. że wstrzymaniem psychiki i materialności doznanie zanika.

Z powstaniem uwagi powstają zjawiska. że wstrzymaniem uwagi zjawiska zanikają."

 v.1.00 © 2012 Tipitaka.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do bezpłatnego rozpowszechniania.